Witaj na stronie :-)esperanto-kafejo / Szkoła 

                         

                

 MIĘDZYNARODOWE STUDIUM TURYSTYKI I KULTURY

UCZELNIA MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII  NAUK  (AIS)                   

                 W BYDGOSZCZY

UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 10, 85-094 BYDGOSZCZ
tel./fax: (0-52) 346-11-51 - e-mail: stud@esperanto-turismo.org

  ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA TURYSTYKI

  KULTURY I JĘZYKÓW w roku 2008/2009

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury (MSTiK) jest szkołą policealną, ale z potrzebą uzyskania matury, działającą od 1991r., wpisaną do rejestrów szkół niepublicznych: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (poz. 232/94) i Prezydenta miasta Bydgoszczy (nr ewid. 51/99). W 1996r. studium uzyskało status uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) z siedzibą w San Marino. Zajęcia w studium prowadzą wykładowcy z Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) i AKB (AIS Klerigejo Bydgoszcz-Uczelni AIS w Bydgoszczy), Międzynarodowego Instytutu Esperanckiego (IEI) w Hadze, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, a także dziennikarze oraz działacze PTTK, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze”, Polskiego Związku Esperantystów i Biura Podróżników „Flugo”.      Słuchaczami studium mogą być osoby pełnoletnie, mające średnie wykształcenie, a dla uzyskania uprawnień zawodowych z maturą oraz dobry stan zdrowia. Pełny cykl nauczania trwa 2,5 roku (3 x 8 miesięcy) i umożliwia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień, które pozwalają podjąć pracę w dziewięciu zawodach (według nowej klasyfikacji Unii Europejskiej):

  • I rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla początkujących oraz opiekun/wychowawca kolonijny; zawody/stanowiska: pracownik informacji turystycznej (422104), pracownik biura podróży (422103) oraz pilot wycieczek (511301);

  • II rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla średnio- zaawansowanych i twórca ceramiki artystycznej; zawody/stanowiska: organizator obsługi turystycznej (341401), przewodnik turystyczny terenowy (511304) oraz animator kultury (347601);

  • III rok - zawody/stanowiska: wykładowca języka esperanto (235910), specjalista ds. organizacji usług turystycznych (241915) oraz specjalista ds. organizacji kultury (241990); dodatkowo ewent. tytuł bakałarza AIS w zakresie nauk humanistycznych lub stosowanych.

     W roku 2008/2009 w ramach studium będzie realizowane we współpracy z Biurem Podróżników „Flugo” i PTTK prowadzenie specjalistycznych kursów z turystyki, m.in. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, kultury (np. animatora kultury) i biznesu oraz kursów konwersacyjnych języków (m.in. angielski, esperanto, francuski, hiszpański, litewski) – koszt każdego kursu 300 zł. Natomiast tygodniowe (poniedziałek-piątek) kursy języków, turystyki i kultury ze studentami MSTiK kosztują tylko 50 zł. Także kurs konsultacyjny języka esperanto kosztuje 50 zł.

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000r. (Dz.U. nr 70 poz.824) - dyplom ukończenia naszego studium jest dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznanym dokumentem potwierdzającym znajomość języka esperanto. Codziennie prowadzona jest nauka w języku międzynarodowym esperanto i polskim. Współpraca z Międzynarodową Akademią Nauk AIS i z uczelniami polskimi pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i stosowanych, m.in. turyzmu, ekologii, eurologii, etnologii, etnografii, geografii, interlingwistyki, historii, nauk politycznych, handlu, marketingu, zarządzania i licznych języków, także polskiego dla obcokrajowców.

     Rok nauki 2008/2009 potrwa od 20 września 2008r. do 5 maja 2009r. i obejmie: w systemie dziennym po 30-40 godzin tygodniowo (z feriami w grudniu i styczniu), a w systemie zaocznym intensywne sesje studyjno-egzaminacyjne (w tym trzy 9-dniowe, 20-28.09.2008, 31.01-8.02.2009 oraz 18-26.04.2009). Słuchacze zaoczni mogą też uczestniczyć - bez dodatkowych opłat - w dowolnie wybranych kursach i innych zajęciach prowadzonych dla słuchaczy dziennych. 

 
   Cennik
   Photos
   Szkoła
   Wycieczka

email: esperanto_kafejo@yahoo.com
 
Copyright ©2008 by Bold Chinzorig
Kreator Stron www